Henvendelse til HIT bestyrelsen

Brug følgende mail:

Carsten Kynauv  kasserer@herlevtennis.dk          Lea Barding turnering@herlevtennis.dk
Økonomi, indmeldelse, indendørsbaner                  Træning, træningsudbud, turneringer,  
Robert Højer naestformand@herlevtennis.dk        Jørgen Kristensen support@herlevtennis.dk.
Overordnet HIT, træningsudbud                              Overordnet HIT, IT, træningsudbud  
Charlotte Hart sekretaer@herlevtennis.dk             Magnus Nørhave traening@herlevtennis.dk 
Sociale begivenheder, fest- og breddeudvalg          Træning, træningsudbud.                       
Claus Pallisgaard anlaeg@herlevtennis.dk             Paul Skjødt webmaster@herlevtennis.dk 
Anlæg indendørs og udendørs                                  Hjemmeside, IT, kommunikation            

Klik her for at blive meldt ind

Priser

Medlemskab
Senior fuldtid             kr. 900/år
Ungsenior (18-24 år) kr. 500/år 
Junior                        kr. 500/år
Familiemedlemskab  kr. 2.200/år
Passivt medlemskab kr. 100/år
Indmeldelsesgebyr    kr. 200/per.

Indendørs banetimer:
Pris kr 4.400,-  aften og weekend
Øvrige timer kr 2.640,-
Prisen fremgår af baneoversigten.

Træning;
Alle hold:
sommer kr. 600,-
vinter     kr. 800.-
Senior begynd/let øvet
sommer kr 400,-
Se link: https://herlevtennis.halbooking.dk/proc_holdplan.asp

 

Kalender

Maj og Juni:

Hver tirsdag 10-12
Hyg-in Damer

Hver torsdag 18-20
Hyg-in alle
Facebook Link

Hver søndag 10-12
Hyg-in alle
Facebook Link: 
Charlotte 27341138.

 

 
 

Log ind

På Herlev Tennis halbooking
er der mange funktioner.
Du kan:

 • Tilmelde dig selv eller dit barn til holdtræning
 • Bestille baner
 • Se status over banebooking
 • Se medlemsliste
 • m.m.

Se video for vejledning (herunder)
Log in: Herlev Tennisennis halbooking

 

 
 
Klik her for at tilmelde dig til holdtræning

Reservation af baner

Med dit medlemsnummer og din adgangskode kan du:
- reservere baner
- betale for træning og vinterbaner
- redigere dine kontaktoplysninger
- finde kontaktoplysninger på andre medlemmer.

Klik her

Live tennis resultater
Se live tennis resultater:
http://www.flashScore.dk/tennis
Tennis livescore fra ATP, WTA og andre turneringer.
På siden kan du følge tenniskampen slag for slag, sæt for sæt
og få alle detaljer med.

Indendørsbaner

Besked

Modtag en mail, når hjemmesiden er blevet opdateret med ny information.
Klik her:
webmaster@herlevtennis.dk

FORMIDDAGSTURNERING 2020

Den traditionelle formiddagsturnering afholdes
Torsdag den 20. august kl. 9.00
Der spilles double – med par og puljer sammensat af turneringsledelsen.
Tilmelding – bindende - senest den 17. august kl. 12.00 på liste i klubhuset.
Se hele opslaget

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Herlev Idrætsforening Tennisafdelingen torsdag den 20. august 2020 kl. 19.00 i Skinderskovhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning

 3. Regnskabsberetning*,budget og kontingent ved kassereren

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og
  revisorsuppleant på valg.

 6. Debat/drøftelse om afdelingens fremtid

 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne under punkt 4. skal sendes til kasserer@herlevtennis.dk​ senest den 12. august 2020.

Bestyrelsen

Bilag: Årsregnskab 2019

Orientering omkring HYG-IND:

Udgangspunktet er, at alle er velkomne, fordi alle vil spille med alle.
Mød op 10 min. før, så er det nemmere at tilrettelægge holdene. Hvis der er flere fremmødte end baneplads vil nogle skulle sidde over.
Arrangøren gør sit bedste for at fordele spillerne, så bak op omkring beslutningen - ellers er du selv velkommen til at melde dig under fanerne.
Kom med et smil og gå med et smil.
Aflysninger meddeles i klubbens Facebook-gruppe.
Der er følgende HYG-IND tilbud:
- Tirsdag kl. 10-12.
- Torsdag kl. 18-20, inkl. grill.
- Søndag 10-12
De bedste hilsner fra Breddeudvalget

Familietennis

FAMILIETENNIS SØNDAG 10-11 STARTER OP NÅR SKOLERNES SOMMERFERIE ER SLUT.
 

Klubturnering 2020

Så er årets klubturnering klar. Den bliver hængt op i klubben i morgen. Der mangler et par enkelte telefon numre, som man gerne lige må skrive på den fysiske version, som hænger i klubben!
Held og lykke til alle der skal i kamp, og husk nu at komme hurtigt i gang. Der er ikke længe til finaledagen...

Klubturnering 2020

Klubhuset åbent

Nu er klubhuset åbent igen. Det er jo dejligt.

Desværre kan vi for nuværende ikke åbne for omklædning og bad.
Her i coronatiden er der et absolut krav om rengøring mindst 1 gang om dagen. Herlev kommune vil ikke betale for den udgift, og vi har ikke selv mulighed for at afholde en så stor udgift af klubkassen.

Derfor er omklædning og bad aflåst indtil videre.

Bestyrelsen

DM ude 2020 Helsingør

Indbydelse til tennis DM ude 2020 i Helsingør, 25 Juli til 1 August. Tilmeldingsfrist er søndag 28 Juni. Følgende rækker Herresingle – Damesingle – Herredouble – Damedouble – Mixed Double Alder: 35+/40+/45+/50+/55+/60+/65+/70+/75+/80+/85+/90+ . Man kan være med i maks tre rækker.

I kan læse mere om det i vedhæftet PDF fil: DM ude Helsingør

Klubmesterskab 2020

Så er det endnu engang blevet tid til at spille om klubmesterskabet!
Finale dagen er i år d. 12. September.
Tilmeldingssedlen er hængt op i klubhuset, så husk at skrive jer på inden d. 14. Juni 💪🏼💪🏼💪🏼

 

Information om juniortræning.

Kære juniorer og forældre.
Vi har prøvet at forberede os på udendørssæson frem til sommerferien. Inden for de næste par dage vil der komme en forhåndstilmelding til alle juniorer, der har været tilmeldt træning indendørs. Træningstimerne er på de samme samme tidspunkter som indendørs.
Forskellen er at vi har flere trænere og baner til rådighed udendørs. Det vil sige at vi i Herlev Tennis efterlever de retningslinjer som kommunen og DTF har sat op. Dette betyder:
1. At vi begrænser antallet af personer på samme bane.
2. At vi forhåndsfordeler spillerne i grupper, så det primært er de samme man omgås.
3. At vi praktiserer træningsøvelser, hvor vi er opmærksomme på afstand. (Men med det forbehold at vi kommer til at lave træningsøvelser, hvor man spiller både single og double)

I den kommende periode, vil der også være ændringer for forældrene. Vi beder alle, der ikke har noget med træning eller spil at gøre, om at blive væk fra anlægget så vi ikke oplever forsamlingstendenser foran banerne eller klubhuset. Hertil skal det også nævnes at man først skal ankomme til anlægget 5 minutter før sin egen træning og forlader anlægget hurtigst muligt efter træningen slutter.

I den kommende periode er det trænerne, der sørger for at feje baner og vande efter træningen. Dette gør vi for at minimere berøringerne på koste og vandslanger.
Træningen kører frem til slutningen af Juni, hvor vi evaluerer på udendørssæsonen efter det første træningsforløb.

Alt hvad der hedder ”kamptræning” og ”familietennis” vil ikke være aktuelt i første ombæring. Dette fordi vi ønsker at blive klogere på hvordan vi kan facilitere disse tiltag og samtidig passe på hindanden.
Vi gør vores bedste for at efterleve de retningslinjer vi er blevet påbudt fra DTF, derfor beder vi jer alle respektere de bestemmelser som trænerteamet har lavet i samarbejde med bestyrelsen. Vi følger med i Corona-udviklingen og opdaterer løbende i forbindelse med ændringer og lignende. 

Vi glæder os til at se jer på banerne igen.
Venlig hilsen.
Trænerteamet og Bestyrelsen.

 

Orientering til HIT medlemmer

En venlig reminder - kontingentet for sæsonen maj 2020/april 2021 er forfalden til betaling inden sæsonstart uanset Covid 19.

Vi følger situationen tæt i forhold til Covid 19, og fortsætter med at orientere HIT medlemmer på HIT hjemmeside - vi håber alle på en hurtig sæsonstart, og husk at tjekke HIT hjemmeside succesivt

Med venlig hilsen 

Carsten - kasserer HIT

Formandsvalg

Bestyrelsen i Herlev Tennisklub orienterer klubbens medlemmer om, at Formand Bente Christensen ikke ønsker at modtage genvalg på klubbens generalforsamling torsdag den 12. marts 2020 - som tidligere oplyst i indkaldelsen.

Formand Bente Christensen har for ganske nylig orienteret bestyrelsen om sin beslutning og derfor denne information til klubbens medlemmer.

Bestyrelsen vil på generalforsamlingen den 12. marts 2020 orientere yderligere i forhold til bestyrelsens konstituering/sammensætning m.m.

Bestyrelsen

Tilmelding sommerens holdturnering hos tennis øst

Så er det endnu engang tid til at melde hold til sommerens holdturnering hos tennis øst. Så hvis du ønsker at spille eller allerede har et hold som er klar så skriv her i tråden eller send en mail på lea.barding@hotmail.com, så skal jeg nok melde ud hvad der bliver tilmeldt. 🎾

 
 
 

Herlev Tennisklub Mobil Pay

Klubbens Mobil Pay 30 14 62 kan/må kun bruges til betaling ved køb af: Bolde, sodavand/øl/Spot on/Ekstra træning.
Alle andre køb såsom: Kontingent/træning/camp/Lalandia
Skal/kan kun
købes via klubbens hjemmeside under holdoversigt.

Mange gode hilsner og tak Kasseren

Glemte sager

 

Det kan ske for selv den bedste, at man glemmer sportsudstyr, tøj, smykker eller noget fjerde på et af byens idrætsanlæg. Indendørs og i nogle tilfælde også udendørs.

 

I mange tilfælde kan man forhøre sig internt i sin idrætsforening eller på den skole, man træner. Men har man glemt noget på et af kommunens idrætsanlæg, er der også mulighed for at kontakte Herlev Idrætscenter.

Man kan også skrive på GoHerlev og eftersøge det glemte.

Se GOHerlev her

Privatlivspolitik for Herlev Idrætsforenings Tennisafdeling

Herlev Tennisklub behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Det vil sige, at vi kun behandler personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Se hele dokumentet

INFO OMKRING TØJ.

Hej alle medlemmer.

Som i ved har Herlev Tennis gennem de sidste 2 sæsoner haft et samarbejde kørende med Brønshøj Sport omkring klubtøj.

Nu er chefen fra det tidligere Brønshøj sport  flyttet til Herlev, i butikken Sportigan på Herlev Bygade, og han har fået alt prøvetøjet tilbage. Dette betyder, at man nu kan gå der ned og prøve tøj og bestille direkte i stedet for at bestille gennem trænerne.

 

Se det nye site om idræt i Herlev: http://goherlev.dk/velkommen-til-goherlev/

Se bl.a. interview med formanden, der modtager prisen for årets idrætsleder.

VELKOMMEN TIL GOHerlev - hele Herlevs online klubhus og idrætsopslagstavle. GOHerlev informerer om sport, fritid og fællesskab i Herlev. Uanset om du er barn, voksen eller ældre, om du er ny i byen eller har boet her hele livet – GOHerlev gør det nemt for alle at være med. Ude, inde, alene, som hold og i flok.

GOHerlev inspirerer og giver dig og dem, du kender, overblik over idrætstilbud i Herlev. Både faste aktiviteter og særlige begivenheder og events. Så del, følg og vær med - sammen skaber vi GOHHERLEV!

Få nyhedsbrevet fra SLTU

Følg SLTU’s nyhedsbrev, som udsendes 6-8 gange om året, via Facebook eller den nye hjemmeside http://www.sltu.dk (begge fra 1. december).
 
Nyhedsbrevet giver orientering om diverse stævner, samarbejde med KTU, støtte til international turneringer, links til holdturneringer m.v.

Herlev Tennissklub - hvad og hvordan

Herlev Tennisklub - hvad og hvordan

Herlev Tennisklub er en meget hyggelig klub, hvor der er plads til alle og hvor der er rigtig mange arrangementer, hvor du bare møder op, så sørger klubben for at arrangere spil.

Jeg vil gerne være medlem!

Gå ind på hjemmesiden og tryk på: “Indmeldelse” af Herlev Tennisklub og udfyld, så får du besked fra kassereren.

Hvad koster det?

Det koster kr. 200,- at blive meldt ind. Det koster kr. 500,- om året for juniorer og kr. 900,- om året for seniorer.

Hvad kan jeg som medlem af Herlev Tennisklub?

For det beløb kan du booke baner udendørs. Du kan deltage i alle de hyg ind arrangementer og andre arrangementer, der tilbydes. Du kan tilmelde dig træning og være et aktivt medlem af klubben.

Hvad hvis jeg gerne vil træne?

Herlev tennisklub tilbyder træning til alle vores medlemmer øvede som begyndere, juniorer og seniorer. Vores træning er delt i 3 perioder. Første periode 1. maj til 1. september. Anden periode 1.september til 1. Januar. Tredje periode 1. januar til 1. maj.

Man tilmelder sig via hjemmesiden. Man går ind under banebooking, derefter holdoversigt og finder så det hold, man ønsker at deltage på, tilmelder og betaler via hjemmesiden.
Der bliver givet besked via hjemmesiden og Facebook, når tilmelding er mulig. Man skal være hurtig, for der er rift om pladserne. For en senior koster det mellem  kr. 400 og 600 at deltage om sommeren. Det er lidt dyrere om vinteren.

Jeg kender ikke nogen, der spiller tennis!

Så deltager du i træning om onsdagen kl. 18-19, eller i et af de mange hyg ind arrangementer, der er i Herlev tennisklub.
Du kan låne ketsjer i klubben. Du må deltage 2-3 gange, før du melder dig ind, så du kan se, om tennis er noget for dig.

Hvordan gør jeg? Hvornår er der hyg ind?

Du møder bare op ca. 10 min før. Der bliver arrangeret spil med forskellige makkere, og der sluttes med kaffe og socialt samvær. En gang om måneden er der grill efter torsdags hyg ind.

 

Tirsdag kl 10-12 for let øvet og øvet dame.

Torsdag kl 18-20 for M/K

Søndag kl 10-11 Familietennis 

Søndag kl 10-12 for alle -  også juniorer

 

Vinter:

Gymnasiehallen Højsletten 39
Lørdage 11 - 12  Familietennis/minitennis
Lørdage kl 12-14 hyg ind/minitennis

 

 

 

Herlev Tennis nu også på facebook

Herlev Tennis (HIT) er navnet du skal søge på, hvis du vil følge os på facebook.

Bestyrelse 2019

Bestyrelsen består af

Kasserer Carsten Kyhnauv.
Medlemmer Jørgen Kristensen, Robert Højer, Claus Andersen, Magnus Nørhave Nielsen, Charlotte Hart, Lea Barding og Paul Skjødt

Hvis du har indlæg til hjemmesiden, kan du skrive til webmasteren.