Aktivpokalen/Indsatspokalen

Pokalen gives til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for klubben. Den aktive indsats kan både være administrativt og praktisk. Aktiv-pokalen kan gives til personer, der har udført et stykke arbejde for at fremme fundamentet for klubbens aktiviteter (f.eks. i forbindelse med driften) eller som primus motor for nogle af klubbens medlemsaktiviteter.

Aktiv-pokalen gives hvert år til en ny person, hvis der er kandidater til pokalen og udleveres normalt til modtageren i forbindelse med den årlige klubfest.

Bestyrelsen beslutter, hvem der skal have pokalen.

Lederpokalen

Pokalen gives til en person, der har gjort en ekstraordinær indsats for klubbens ledelse. Den ekstraordinære indsats kan både være administrativt og praktisk. Leder-pokalen kan gives til personer, der har stået i spidsen for klubbens udvikling eller udvalgte aktiviteter eller på anden måde har spillet en central og ledende rolle for klubben i en kortere eller længere periode.

Lederpokalen gives hvert år til en ny person, hvis der er kandidater til pokalen og udleveres normalt til modtageren i forbindelse med den årlige klubfest.

Bestyrelsen beslutter, hvem der skal have pokalen.