Køb af nøgle til klubhuset

Det er muligt at købe en nøgle til klubhuset for kr. 50. Henvendelse til kasserer@herlevtennis.dk

Indmeldelse

Hvis du ønsker at blive medlem af klubben, skal du udfylde denne form, som sendes til medlemsadministratoren. Du skal oplyse navn, fødselsdato, adresse, e-mail adresse samt medlemstype på alle personer, du indmelder i klubben. Herefter modtager du besked om, hvordan du skal indbetale indmeldelsesgebyr og kontingent. Når din betaling er registreret, modtager du et medlemsnummer og en PIN kode, som du skal bruge, når du skal reservere baner eller betale for træning.

Kontingent

Kontingentbetalingen fastsættes årligt på klubbens generalforsamling og gælder for perioden 1. maj til 30. april. Når først man er oprettet som medlem og har betalt det obligatoriske indmeldelsesgebyr, fornyes medlemskabet ved at betale via hjemmesiden med Dankort. Det er også muligt at tilmelde sig Betalingsservice.

Medlemmer kan deltage i alle klubbens aktiviteter og naturligvis deltage i den årlige generalforsamling i februar.

Medlemmer kan desuden tilmelde sig træning, som normalt tilbydes for alle medlemsgrupper. Der betales særskilt for træning.

Medlemskategori                      Årligt kontingent

Senior, fuldtidsmedlem                       kr. 1000/år

Ungsenior (18-24 år).                         kr. 550/år

Junior                                                  kr. 550/år

Familiemedlemskab **)                      kr. 2.400/år

Passivt medlemskab.                         kr. 100/år

Indmeldelsesgebyr ***).                     kr. 200/person

*) Familiemedlemskab gælder for alle familiemedlemmer med samme folkeregisteradresse.

**) Indmeldelsesgebyr betales kun ved indmeldelse eller genindmeldelse.

Indendørs banetimer

Gen-køb af baner:

I perioden 15. juli til 15. august vil det være muligt at gen-købe den bane, som man havde i den forgangne sæson. Log in på Banebooking systemet og vælg fanen ”Faste banetimer”  og find din egen bane. Klik på den og gå derefter frem efter instruksen og betal med Dankort.

Køb af de resterende baner:

Fra den 16. juli er mulighed for at købe en fast banetime (bortset fra de ovennævnte, hvor ikke gen-købte først frigives den 16. august). Log in på Banebooking systemet og vælg fanen ”Faste banetimer”  og find den bane, som du kan tænke dig at købe. Klik på den og gå derefter frem efter instruksen og betal med Dankort.

 Prisen er 4.400,- om aftenen og i det meste af week-enden og 2.640,- i de øvrige timer. Prisen fremgår af baneoversigten.

Er du i tvivl eller har du problemer så spørg din tennismakker eller kontakt Carsten på kasserer@herlevtennis.dk

 

 

 

Reservation af udendørsbaner

Som medlem af klubben kan man reservere udendørsbaner online på http://herlevtennis.halbooking.dk/ .

Det er muligt at have to aktive reservationer inden for de næste fem dage. En banereservation kræver to medlemsnumre.

Det er vigtigt, at man altid reserverer banerne i bookingsystemet, også selv om der ikke er trængsel på banerne. Reservationerne i systemet er klubbens dokumentation over for kommunen og andre på en aktiv klub, hvor medlemmerne udnytter de faciliteter, der bliver stillet til rådighed for os.