Bestyrelsen

Bestyrelsen består af
Kasserer:
Karsten Kyhnauv

Medlemmer:
Jørgen Kristensen,
Robert Højer
Claus Andersen
Charlotte Hart
Paul Skjødt

Per Flemming Hansen

Suppleanter:
Magnus Nørhave Nielsen
Lea Barding Pedersen

 

Kasserer

Karsten Kyhnauv

Ind- og udbetalinger, administration af vinterbaner, kontakten til kommunen i forbindelse med tilskud og indberetninger, samt kontakten til Globus Data.

Kontakt til HI, herunder besvarelse af spørgsmål og diverse henvendelser.

Skriv til kasserer@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Jørgen Kristensen.

Jørgen har ansvaret for kontakten til SLTU og DTF og er ligeledes ansvarlig for tilmelding af hold til turneringer. Jørgen varetager ligeledes kontakten til kommunen i forbindelse med samarbejde om Globus Data. Jørgen er klubbens Globus Data superbruger

I samarbejde med Robert er Jørgen desuden ansvarlig for ansættelse af trænere og kontakt til trænerne.

Endelig er Jørgen ansvarlig for at indstille klubbens medlemmer til diverse priser og hædrende omtale.

Skriv til Jørgen

Medlem af bestyrelsen

Robert Højer

Robert er, i samarbejde med Jørgen ansvarlig for ansættelse af trænere og tilrettelæggelsen af trænernes arbejde. Han er desuden ansvarlig for lægning af træningsplaner.

Skriv til Robert

Medlem af bestyrelsen

Claus står sammen med Bente Christensen for drift og vedligehold af klubhus og banerne .

Driftsudvalget består desuden af  Per Svendsen.

Claus kan kontaktes på telefon 21848495 eller

Skriv til Claus

Medlem af bestyrelsen

Magnus Nørhave, er medlem af bestyrelsen og desuden træner for både juniorer og seniorer

Medlem af bestyrelsen

Charlotte Hart er medlem af bestyrelsen, sekretær og desuden formand for breddeudvalget.
Ansvarlig for fremsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af referater.

 

Medlem af bestyrelsen

Lea Barding Pedersen er medlem af bestyrelsen og desuden træner for både juniorer og seniorer

Medlem af bestyrelsen

Paul Skjødt er medlem af bestyrelsen og desuden Webmaster

Medlem af bestyrelsen

Per Flemming Hansen er medlem af bestyrelsen