Formand

Paul Skjødt er formand og webmaster.
Kontakt til HI, herunder besvarelse af spørgsmål og diverse henvendelser.
Skriv til Paul: formand@herlevtennis.dk

 

 

Kasserer

Carsten Kyhnauv
Ind- og udbetalinger, administration af vinterbaner, kontakten til kommunen i forbindelse med tilskud og indberetninger, samt kontakten til Globus Data.
Skriv til Carsten: kasserer@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Robert Højer
Robert er, i samarbejde med Jørgen ansvarlig for ansættelse af trænere og tilrettelæggelsen af trænernes arbejde. Han er desuden ansvarlig for lægning af træningsplaner.
Skriv til Robert: naestformand@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Jørgen Kristensen.
Jørgen har ansvaret for kontakten til SLTU og DTF og er ligeledes ansvarlig for tilmelding af hold til turneringer. Jørgen varetager ligeledes kontakten til kommunen i forbindelse med samarbejde om Globus Data. Jørgen er klubbens Globus Data superbruger
I samarbejde med Robert er Jørgen desuden ansvarlig for ansættelse af trænere og kontakt til trænerne.
Endelig er Jørgen ansvarlig for at indstille klubbens medlemmer til diverse priser og hædrende omtale.
Skriv til Jørgen: support@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Charlotte Hart er medlem af bestyrelsen, sekretær og desuden formand for breddeudvalget.
Ansvarlig for fremsendelse af dagsorden til bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af referater.
Skriv til Charlotte: sekretaer@herlevtennis.dk

 

Medlem af bestyrelsen

Claus står for drift og vedligehold af klubhus og banerne .
Driftsudvalget består desuden af  Per Svendsen.
Skriv til Claus: anlaeg@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Lea Barding Pedersen er medlem af bestyrelsen og desuden træner for både juniorer og seniorer.
Står for organisering af turneringer mv.
Skriv til Lea: turnering@herlevtennis.dk.

 

 

Medlem af bestyrelsen

Rasmus Knudby Skude er medlem af bestyrelsen og står for træning, træningstilbud og turneringer.
Skriv til Rasmus: traening@herlevtennis.dk

Medlem af bestyrelsen

Haeder Mazlom er medlem af bestyrelsen og står for kontakt til DTF, træningsudbud, turneringer.
Skriv til Haeder: traening@herlevtennis.dk