Udflytningsplaner

Vi arbejder fortsat med planerne om at flytte banerne til et område ved Skinderskovhallen. Der er tale om 7 udendørsbaner + en mnibane og en hal med 3 indendørs baner. Der er stadig en del ting der skal falde på plads, f.eks placeringen..Som det er nu er tanken at anlægget skal placeres ved den eksisterende grusbane øst for tennisbanerne, der skulle være plads til 7 udendørs baner og en hal med plads til 3 indendørs baner + et klubhus. Der er stadig mange uafklarede ting, men det sidste er,at man i 2019 laver jordbundsundersøgelser af området ved grusbanerne ved Skinderskovhallen, derefter skal der laves lokalplan både for området ved Skinderskovhallen og for området ved Ettehavevej.

Så den præcise årstalsberegning for hvornår det nye anlæg kan stå klar er ikke klarlagt, men sandsynligvis inden 2022.

Referat af generalforsamling 2023

Hermed referat af generalforsamling:

 

Se referat

 

Se regnskab:

 

Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling 17/3 2022

se ref

 

 

 

 

Generalforsamling 2021

Se referat

Referat af generalforsamling 2020

Se vedlagte

Referat af generalforsamling HIT 14/3 2019.

Her kan du se referatet af generalforsamling HIT 14/3 2019.
Se referat

Regnskab for 2018

Regnskab for 2018 er færdigt.

Se regnskab

Regnskab for 2020

Regnskabet 2020 er hermed fremlagt til orientering.

Regnskabet bliver behandlet på generalforsamlingen, når det igen er muligt at holde en fysisk generalforsamlung i forhold til Covid-19-restriktionerne.

Link: regnskab 2020

Bestyrelsen

 

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Husk generalforsamling den 22. Marts kl 20.
Vi skal bl.a. tage stilling til, om bestyrelsen skal arbejde videre med udflytningsplanerne.
Der er en lille servering af en sandwich og en øl eller vand.
Håber du kommer🙏

Meld gerne at du kommer til Bente: 29276143
se dagsorden Her kan du også se tegningerne til forslag om udflytningsplanerne.
se Regnskab

Referat af Generalforsamling i HIT torsdag 22/3 2018

Referatet af generalforsamlingen kan ses her: Se referat

Regnskab for  2017 kan ses her: se regnskab

Svar på spørgsmål til generalforsamlingen 2018 punkt 3:
Der blev spurgt om fordelingen af vores medlemmer.
Vi er 370 medlemmer, heraf er der 280 seniorer, 69 juniorer, 21 ungseniorer.

Indkaldelse til generalforsamling i HIT torsdag den 2. marts 2017 kl. 20.00

Indkaldelse til generalforsamling i

Herlev Idrætsforening Tennisafdeling

torsdag den 2. marts 2017 kl. 20.00

i Skinderskovhallen.

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren. Skriftligt regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer.
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg af bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant
  6. Debat om afdelingens fremtid
  7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne under punkt 4. skal sendes til 

kasserer@herlevtennis.dk senest den 22. februar 2016.

 

Bestyrelsen

Referat fra Generalforsamling i HIT torsdag, den 2. marts 2017

Referatet af generalforsamlingen kan ses her: Se referat

Regnskab for  2016 kan ses her: se regnskab

Referat fra Generalforsamlingen, den 25. februar 2016

Referatet af generalforsamlingen kan ses her: Se referat

Regnskab for  2015 kan ses her: se regnskab