Generalforsamling 2017

 

 

Referat fra Generalforsamling i HIT torsdag, den 2. marts 2017

 

 

Formand Bente Christensen bød velkommen til de 14 fremmødte.

  

1.     Valg af dirigent

 

Bente foreslog Paul Skjødt som blev enstemmigt valgt. Han takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at dagsordenen var i overensstemmelse med foreningens vedtægter. 

Charlotte Hart blev udpeget til referent.

 

2.     Formandens beretning

 

Medlemstallet 

Vi fortsætter den gode udvikling i klubben med en lille fremgang i antallet af medlemmer. På grund af forskellige optællingsmetoder, så havde euforien om de 400 medlemmer desværre ikke helt fast grund under fødderne, men det er stadigvæk en nettofremgang, vi er nu 375 medlemmer en fremgang på 17.

 

Antallet af juniorer er heldigvis stadig i vækst, selvom væksten af juniorer ikke er på sidste års niveau, så dog en nettofremgang på 4,  vi er nu oppe på 83 juniorer og 20 ung seniorer, og det er rigtig dejligt at  der stadig er en positiv udvikling både med ung seniorerne og med juniorerne, det er svært at holde de unge mennesker fast i klubben og vi  arbejder fortsat hårdt på, at lave nogle gode tilbud, både med god træning og  gode sociale tiltag, for at fastholde og styrke vores medlemsantal.

 

Diverse arrangementer:

Vi har en klub, hvor der er et højt aktivitets niveau, rigtig mange deltager i træning, turneringer, i hyg ind arrangementerne og i andre sociale arrangementer, det er en rigtig god udvikling, som vi skal holde godt fast i. 

Vores anlæg på Ettehavevej har igen i 2016 været velbesøgt, det er dejligt at se anlægget blive udnyttet, at der bakkes op om diverse arrangementer, om det er til hyg-ind, diverse små turneringer, standerhejsning, finaledag, eller holdkampe, så oplevede vi masser af deltagere og en dejlig stemning på anlægget.

 

Standerhejsningen i 2016 var igen lidt af et tilløbsstykke, vejret var med os men banerne bestemt ikke og vi måtte opgive vores traditionelle transocean- cup, så i stedet for tennis, måtte vi blot hygge og dyrke det sociale samvær. 

 

Tennissportens dag var sidste år lagt på samme dag som standerhejsningen, det syntes, vi ikke er optimalt og valgte derfor ikke at deltage. Det samme har de desværre gjort i 2017, så heller ikke i år vil vi deltage i tennissportens dag. Vi synes at standerhejsningen er medlemmernes dag, hvor man efter en lang inde sæson endelig kan komme ud på grus, hvor der er tid til at hilse på hinanden og genopfriske sit grus spil.

 

Vi påtænker dog at lave et åbent hus arrangement for nye potentielle spillere, men det skal I nok høre nærmere om.

 

28. maj afviklede vi for 2. år Forårs-cup, arrangeret af Malene og Charlotte, der var stor opbakning, så vi håber der også bliver en forårs-cup 2017. Vi siger tak til arrangørerne.

 

Flere gange i sommerens løb blev der afholdt træning på tværs, hvor juniorer og seniorer og forældre mødtes for spil, og hygge, tak til Siri for gentagne gange at stå for arrangementet og lave tilbehøret til grillen.

 

Torsdag aften efter hyg ind har Jan mange gange i løbet af sæsonen stået for grill, Annie har lavet salat og der har været en rigtig fin opbakning både af ung seniorer og seniorer, dejligt der bakkes op og stor tak til Jan og Annie.

 

Tirsdage har Margit stået for hyg ind for damer, og hver gang afsluttende med kaffe og kage og masser af snak, tak til Margit for at stå for dette arrangement.

 

Torsdag og søndage formiddage er der også hyg ind arrangementer efterfulgt af kaffe og snak alt sammen med til at styrke vores klubs sociale liv og med stor opbakning fra medlemmerne.

 

Den 25. august afviklede vi den meget traditionsrige formiddagsturnering, jeg tror vi var over 30 personer, vejret var med os. Merete og Margit stod som sædvanlige for det praktiske, godt hjulpet af flittige, hjælpsomme hænder. Stor tak til jer alle.

 

Den 17. september afviklede vi årets klubturnering, det er dejligt at se, så mange der aktivt har lyst til at deltage i turneringen, det er med til at øge aktivitetsniveauet på anlægget med alle de kampe der skal afvikles inden finaledagen og det er med til at spillerne lærer hinanden at kende. Rigtig dejligt. 

 

Tak til Jan Hansen og andre for at lave turneringen og skubbe på for at få afviklet turneringen. Tak til alle, der hjalp med at afvikle hele dagen og især tak til Steen Svenningsen med flere for deres store indsats med at skabe fantastiske rammer, såvel kulinarisk som humørmæssigt, for afholdelse af klubfesten.

 

I december afholdt vi årets juleturnering for damer, Margit stod igen i år for at styre spillene og ikke mindst sørger for, at alle de, der havde lyst til at frembringe utrolige lækker mad, blev koordineret så det var en fantastisk kulinarisk oplevelse. Tak til alle og ikke mindst tak til Margit for det store engagement.

 

I januar holdt mændene deres traditionelle juleturnering, der igen i år blev styret af Per og Søren, de fik mad udefra og det var et meget velbesøgt arrangement. Tak til Per og Søren for deres engagement.

 

I januar afholdt vi så for andet år julefrokost.  I år stod Charlotte for det kulinariske, og selv om hun blev syg, tog det fantastiske festudvalg over.

Også skumtennisturneringen i Gymnasiehallen var en stor succes med mange fremmødte og med meget tennis og spændende kampe, derefter mødtes vi i Skinderskovhallen til lækker mad og fantastisk stemning med dans til kl. 4 om morgenen. Stor tak til festudvalget, nu er det andet år vi har afholdt julefrokost, så nu er det selvfølgelig en fast tradition.

 

Det er dejligt at 11 medlemmer har meldt sig til festudvalget, det tegner godt for fremtiden, måske kommer der mange flere fester/arrangementer det glæder vi os til.

 

Sidste år indførte vi ranglistespil, stærkt styret af Magnus, tak til ham, alle, der havde lyst kunne tilmelde sig, der var stor tilslutning og der blev spillet mange kampe, vi vil fortsætte med konceptet, vi arbejder på at finde en mere synlig måde at afvikle kampene på, men herom når vi starter udesæsonen.

 

Familietennis kører både sommer og vinter, vi har desværre ikke haft den helt store tilslutning til familietennis i denne sæson, ikke som vi havde sidste sæson, det er lidt ærgerligt, vi ved ikke helt præcis hvorfor, men konceptet er godt, vi må arbejde med hvordan vi igen får tilslutning til familietennis, måske skal reklamen optimeres.

 

Fastelavnstennis som vi havde den 25. februar var til gengæld godt besøgt, der var næsten 32 tilmeldte.

 

Tak til Connie for at tage sig af familietennis både sommer og vinter og stå for fastelavnstennis sammen med juniorudvalget og tak til Annie for at træde hjælpende til.

 

Om vinteren har vi også hyg ind i Gymnasiehallen, de sidste par år har der været pæn interesse der bliver kæmpet om dagens store præmie og æren og ikke mindst kampen om at blive efterårets og forårets minitennismester har været med til at skabe stor interesse for lørdags hyg ind. 

 

Vi har jo desværre ikke de store muligheder for sociale sammenkomster om vinteren, men netop med hyg ind om lørdagen, er der tid og mulighed for at hilse og spille med andre medlemmer end dem man normalt spiller med. 

 

Træning

Vi har i år fået sammensat et rigtig godt trænerteam, der er styr på træningen, og stor opbakning, alle træningshold minus begyndere/let øvet for senior er fyldt, og heldigvis har der været plads til at vi i år for de bedste juniorer har kunnet øge deres træningsindsats til 3 timer ugentlig + mulighed for ekstra træning med Nicolai hver anden lørdag.

 

Vores spot på detaljen hver anden lørdag, har også kørt med en flot tilslutning,

 

I år har vi også haft vinterferie camp, igen med fyldte hold, det er dejligt når der bakkes op om de forskellige initiativer vi sætter i værk.

 

Vores sommerferie camp fortsætter vi også med, de kører også med fyldte hold, så der er mange muligheder for at træne og udvikle sit spil.

 

Tak til alle trænerne for jeres velvillighed, jeres samarbejdsevner og jeres gode træning.

 

Vores ambitioner:

 

1) at kunne tilbyde alle både og børn og voksne i klubben træning, så man kan forbedre sit niveau.

 

2) At fortsætte medlemstilgangen især på juniorsiden,

 

3) At have et højt aktivitetsniveau, både på det sociale og det sportslige område

 

Er fortsat vores udviklingsmål, men for at udvikle os yderligere har vi nu nedsat et klubudviklingsudvalg, der skal komme med forslag til forskellige tiltag, der kan gøre vores klub endnu bedre.

 

Vi justerer løbende træningstilbuddene, i forhold til behov og økonomi, og ikke mindst muligheder. Vi overvejer, hvordan vi bedst tilgodeser de forskellige behov vi som klub har. Vi har nu 1 times træningspas, det er presset, men det har været en nødvendighed for at tilgodese alle de medlemmer, der ønsker træning. Vi afholder hver måned et trænermøde, hvor vi evaluere træningsindsatsen og sætter fokus på, hvordan vi bedst optimere træningen både for børn og voksne.

 

Et af de nye tiltag i træningen er muligheden for at købe en enkelt træningstime, hvis der er afbud på træningsholdet, det koster 50 kr. og er blevet meget populært. 

 

Juniorerne!

Mange af vores juniorer er blevet rigtig gode og er klar til at komme ud at spille kampe, vi arbejder på at forbedre tilmeldinger til forskellige større turneringer som f.eks. DM - SM, så forældrene kan se turneringerne på vores hjemmeside. Vi arbejder også på at møde klubber i nærområdet til kamp.

 

Vores juniorudvalg kom sidste år med forslag til forskellige aktiviteter, blandt andet ønskede de en tur til Lalandia, den blev afviklet i efteråret, et stort hit, som vi regner med at gentage i 2017. De ønskede også ekstra fokus på den fysiske træning, så det har vi også sat i værk.

 

I 2017 vil juniorudvalget arbejde for flere kampspil, flere træning-på-tværs og flere sociale arrangementer, så det bliver spændende hvilke aktiviteter de sætter i værk i 2017

 

Det er dejligt med et aktivt juniorudvalg, de står for aktiviteter ved forskellige events i tennisklubben, såsom Fastelavnstennis, juletennis, Tennis by Night.  Så Stor tak til juniorudvalget.

 

Tennisresultater

Igen i år har vi i Herlev Tennisklub gjort sig gældende ved at vinde diverse mesterskaber.  Peter Jessen vandt DM i single både inde og ude i veterantennis 80+.  Svend Lehmann og Peter Jessen vandt double ude i 80+ og Emilie vandt SM i u 14. Det er rigtig godt gået tillykke til jer alle. Dejligt klubben kan gøre sig gældende i større turneringer.

 

Driften

Ved sidste års standerhejsning var banerne ikke spilklare, det var meget utilfredsstillende, kommunen havde hyret et nyt firma til at starte banerne op, vi håber ikke kommunen gentager det eksperiment, det var et kæmpe arbejde og tog en uges tid for kommunen at få banerne spilbare. Vi fik derfor ikke afviklet vores berømte Transocean cup, resten af sæsonen var banerne som sædvanlig i tip top form, ikke mindst på grund af stor indsats fra kommunens folk, men selvfølgelig også, fordi I er blevet gode til at vande og ordne banerne efter brug – super dejligt.

 

Tak til skraldemændene, der hjælper med at holde banerne, tømme skraldespandene og alle der yder en ekstra indsats for at anlægget fungerer. Især tak til Per Svendsen for hans store arbejdsindsats.

 

Fugt problemet i hal 2, ser nu endelig ud til at være løst, der blev gravet en rende, fordi vandet tilsyneladende kom ind fordi jorden lå for højt i forhold til gulvet, så kunne vandet løbe direkte ind. Vi har også fået styr på udluftning og varmesystemet i hallen så forhåbentlig er alle problemer løst, bortset fra lyset, som er den næste ting vi skal arbejde med.

 

Samarbejdet med kommunen om udlejning af banerne via kommunen er også faldet på plads, så vi nu får penge når kommunen booker.

 

Kommunen har lavet et samarbejde med Wannasport om udlejning, også det fungerer, så alt i alt er vi rigtig tilfredse med samarbejdet.

 

Der er nogle problemer omkring manglende parkeringspladser, det arbejder vi på at løse i samarbejde med de andre brugere.

 

Hjemmesiden og Facebook

Husk at se på hjemmesiden eller vores Facebook side, det er der alle informationer om forskellige aktiviteter findes, det er let at opdatere Facebook, hvorfor det er der billeder og aktiviteter først og fremmest bliver offentliggjort, men selvfølgelig opdaterer vi også hjemmesiden, men der kommer ikke længere billeder, det tager alt for lang tid, så hvis du endnu ikke er meldt ind på vores side så gør det, så du kan holde dig opdateret. Og husk alle er velkomne til at skrive indlæg til siden, det gør den mere levende

Vores side hedder HIT tennis.

 

Økonomi

Kassereren vil gennemgå regnskabet for 2016, vi har igen i år fået et lille overskud.

 

Kontingentet forbliver uændret for almindelige medlemmer i 2017, men vi udfaser stadig det specielle formiddagskontingent så det stiger med 50 kr., så nu koster et formiddagsmedlemsskab 850 kr. Formiddagsmedlem blev indført, da der var næsten dobbelt så mange medlemmer som nu.

 

Fremtiden

Flere af vores udvalg – ungdomsudvalg, der er desværre ikke aktivitet i det udvalg – trænerudvalg – breddeudvalg – juniorudvalg og det nye klubudviklingsudvalg er alle med til at sætte nye aktiviteter i gang. Vi har mange tiltag – selvtræning, træning på tværs, spot på detaljen, venne-dag, camps, forårs-cup- Lalandia tur og diverse hyg-ind arrangementer såsom torsdagsgril, er alle aktiviteter vi vil arbejde videre med. Har I gode ideer, noget I kunne tænke jer skulle være muligt i Herlev Tennisklub, lyst til at arrangere en lille turnering, så kom frem med ideerne, lad os se om det er muligt, der er altid plads til nogen der har lyst til at gøre noget ekstra og der er plads til gode ideer.

 

Vi har nu meldt os ind i DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund), for derigennem at få flere muligheder for at komme ud og spille kampe, de arrangerer flere gode store turneringer, som I spillere får mulighed for at tilmelde sig, det kommer til at fremgå af Facebook og af hjemmesiden, så hold øje.

 

Vi skal fortsat styrke både det sociale og det sportslige. Udfordringen er at have en klub, hvor alle føler sig velkommen. Vi skal tage godt imod nye medlemmer, hjælpe dem i gang, få dem med i vores fællesskab få dem med til hyg-ind arrangementerne, Herlev Tennisklub kan noget særligt, og det er ikke mindst takket være de aktive medlemmer, vores gode trænere, alle hyg ind arrangementerne, så lad os fortsat styrke den side af vores klub. 

 

Det er vigtigt at nye medlemmer hurtigt finder fodfæste i klubben, så de kan føler sig som en del af vores unikke fællesskab, det er godt for det sociale liv i klubben, og er med til at gøre Herlev Tennisklub til noget særligt og øge vores medlemstal.

 

Vi skal også styrke de sportslige ambitioner, det gør vi ved at tilbyde kvalificeret træning og mulighed for deltagelse i diverse turneringer, men der er bestemt mulighed for forbedring, derfor har vi nedsat klubudviklings udvalg og har du lyst til at være med, har du gode ideer, så kom med dem. 

 

Vi skal gerne have anlægget til at summe af liv. Så kom til hyg – ind, tirsdag, torsdag, søndag og til kamptræning fredag, og deltag i de arrangementer vi tilbyder, og husk at drage de nye medlemmer ind i fællesskabet.

 

Så vil jeg gerne slutte med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har, det er en fornøjelse at arbejde med jer tak for jeres arbejdsindsats og jeg vil også takke alle I gode medlemmer det er en stor glæde og ære at være formand for en klub med så gode medlemmer TAK for det!

 

------------

 

Bemærkninger: Der var spørgsmål til fugtproblemerne i hal 2, som Bente svarede tilfredsstillende på. 

 

Formandens beretning blev taget til efterretning. 

 

3.     Regnskab og budget ved kassereren

 

Regnskabet har været tilgængeligt på foreningens hjemmeside i 14 dage.  

 

Indtægterne udgjorde 854 T. DKK mod 819 T. DKK i 2015 og et budget på 792 T. DKK i 2016. Kontingenter, halleje og træningsindtægter var over budgettet.

 

Udgifterne udgjorde 827 T. DKK mod 708 T. DKK i 2015 og et budget på 756 T. DKK. Det er specielt trænerudgifter og tennisaktiviteter, der ligger højere end budgettet, mens drift af klubhus og administration ligger lavere end budgettet.   

 

Resultatet udgjorde 27 T. DKK mod et overskud på 111 T. DKK i 2015 og et budget på 36 T. DKK for 2016.  Overskuddet er fordelt på banefond med 20 T. DKK og resten 7 T. DKK på egenkapital.

 

Foreningens største aktiv er hal 2 som er bogført med 669 T. DKK mod 822 T. DKK i 2015. Bank indestående udgør 437 T. DKK mod 359 T. DKK i 2015.

 

Tilgodehavendet fra kommunen på 15 T. DKK udgør udlæg for rengøring af Ettehavevej og er modtaget i det nye år.  

 

Passiverne er påvirket af årets overskud, der er fordelt som nævnt ovenfor på henholdsvis egenkapitalen og Banefond. Der er ikke anvendt midler fra Banefonden i 2016.

 

Gælden i Hal2 til Nykredit er nedbragt til T DKK 669 i år og restgælden forventes afviklet helt om 3 – 4 år.

 

-----------

 

Bemærkninger: Der var spørgsmål til forudbetaling af kontingent, hvor Carsten henviste til note 2. 

 

Regnskabet var korrekt underskrevet.

 

Kassererens beretning blev taget til efterretning og dirigenten konstaterede, at regnskabet herefter blev godkendt.

 

  

4.     Indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 

 

5.     Valg af kasserer, to bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

    

 • Kasserer Carsten Kyhnauv var på valg og blev genvalgt som kasserer for 2 år.
 • Robert Højer og Claus Pallisgård blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 • Bestyrelsessuppleant Magnus Nørhave og Charlotte Hart blev genvalgt som suppleanter for 1 år.
 • Søren Aarup blev genvalgt som revisor.
 • Paul Skjødt blev valgt som revisor suppleant.

 

 

6.     Debat om afdelingens fremtid 

 

Formanden lagde ud med at fortælle om de fremtidsønsker og -drømme, som bestyrelsen og klubudviklingsafdelingen puslede med. Herunder hører en eventuel yderligere indendørshal med tilhørende opholdsrum, en slåvæg, besøg af tennis inspirator og eventuelt udendørsbelysning. Kassereren og Robert Højer supplerede med kommentarer til emnet. 

 

Der er ingen konkrete planer, men ønsker og drømme hører med til at udvikle klubben, gøre den attraktiv og levende, samt fastholde spillerne og tiltrække nye medlemmer. Formanden bekræftede, at behovet for en eventuel ny hal ville blive undersøgt til bunds før et eventuelt anlægsarbejde iværksættes, som tidligst ligger 3-4 år ude i fremtiden, ligesom spørgsmålet også først skal tages op med kommunen for at afklare mulig beliggenhed. Formanden kunne dog oplyse, at der i dag er stort pres på hal kapaciteterne.

 

Indlægget afstedkom en livlig debat omkring evt. valg af spilleunderlag for en eventuel ny indendørshal, om der er reelt behov for en ny hal, om fornuften i at binde an med nye store anlægsudgifter, evt. joint venture med kommunen, aldersfordelingen i den fremtidige kerne af motionist-spillere, det forventede fremtidige medlemsantal og spille-/træningsbehov, samt behovet for afstemning af naboforhold i forbindelse med evt. slåvæg eller udendørsbelysning. I den forbindelse kom der historiske oplysninger frem om, at den tidligere bestyrelse i forbindelse med etablering af hal 2 havde skrinlagt planer om endnu en hal, samt skrinlagt etablering af udendørs belysning i forlængelse af en ulykkeshændelse i Jylland.

 

Formanden og bestyrelsen svarede på spørgsmål om klubbens sportslige ambitioner og oplyste, at fremtid og mål drøftes jævnligt, både for så vidt angår talentmassen hos juniorer og ung-seniorer, men også i lyset af at gøre klubben til et sted, hvor alle spillere trives og inspireres, herunder via de forskellige tiltag som spottræning, turneringer, samarbejde med naboklubber, og gæstetrænere. Hertil kommer, at flere unge spillere har fået licenser og at klubbens udgifter i forbindelse med deltagelse i kampe m.v. er steget. 

 

Specielt omkring ung-seniorerne, som blev fremhævet i forsamlingen som et fokusområde, svarede formanden, at der var stort fokus på denne gruppe og at tilbagemeldingen havde været, at de føler sig “forkælet”. 

 

Adspurgt svarede formanden og kassereren på spørgsmål om hvad bestyrelsen gør for at fastholde, tiltrække og udvikle medlemmer. Arbejdet hermed skal blandt andet sættes i fokus af den nye klubudviklingsafdeling, der vil have som fokus, at der skal komme nye tiltag, ske udvikling og bevægelse, for kun ved udvikling skabes vækst. Udviklingen skal dog være fornuftig, både socialt og økonomisk.

 

Dirigenten afsluttede debatten. 

 

 

7. Eventuelt

 

Der blev stillet forslag om deltagelse i Herlev Festuge. Formanden hilste forslaget velkommen og bad om, at der gerne blev fremlagt konkrete forslag til deltagere og afvikling. 

 

Formandens valg som Årets Sportsprofil i Herlev 2016 blev fremhævet som en stor begivenhed for klubben, og samtidig blev det fremhævet, at der sættes stor pris på formandens gode humør og engagement, hvilket forsamlingen tiltrådte, 

 

Kassereren rettede en stor tak til Søren Aarup, der havde ydet et stort arbejde og medvirket til en smidig og god overdragelse af regnskab m.v., herunder det praktiske arbejde med fuldmagter og online adgange. En tak blev også rettet til Robert Højer for god kritik. Begge blev anerkendt af forsamlingen. 

 

En særlig tak blev rettet til Kaj for det velsmagende hjemmebag.

 

Dirigenten takkede generalforsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten for indsatsen på generalforsamlingen.

 

Kampråb: “Herlev Tennis længe leve, Hurra, Hurra, Hurra, H-I-T”.

 

 

Dato: 2. marts 2017

 

Paul Skjødt                                      Charlotte Hart

Dirigent                                            Referent

 

 

 

Indkaldelse til generalforsamling i

Herlev Idrætsforening Tennisafdeling

torsdag den 2. marts 2017 kl. 20.00

i Skinderskovhallen.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren. Skriftligt regnskab udleveres til de fremmødte medlemmer.
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Valg af bestyrelsessuppleanter, en revisor og en revisorsuppleant
 6. Debat om afdelingens fremtid
 7. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne under punkt 4. skal sendes til 

kasserer@herlevtennis.dk senest den 22. februar 2016.

 

Bestyrelsen

Regnskab 2016, side 2

Regnskab 2016, side 2

Regnskab 2016, side 3

Regnskab 2016, side 4