Skinderskovhallens åbningstider

Banerne kan kun lejes i Skinderskovhallens åbningstider. Skinderskovhallens faste åbningstider og oplysninger om ferielukninger i forbindelse med højtider kan læses her.

Leje af indendørsbaner en enkelt time

Klubbens indendørsbaner i Skinderskovhallen

Klubben råder over to tennisbaner i Skinderskovhallen. I vinterhalvåret fra 1. september til 1. maj er det muligt for klubbens medlemmer at leje en fast indendørsbane. Banelejen er for mindst 30 timer. Overskydende timer kan inddrages til turneringkampe. Man skal mindst have medlemsstatus som Formiddagsmedlem for at leje en bane. Hvis man har lejet en bane ét år, har man normalt mulighed for at leje den samme bane det efterfølgende år. Frister for at betale for leje af baner (genleje og nye baner) offentliggøres på hjemmesiden hvert år i juli eller august.

Det er muligt at se en oversigt over ledige banetimer her. Hvis man allerede er medlem, betales lejen også via dette link.

Indendørs banetimer 2016- 2017


Her midt i den aktive udendørs sæson skal vi også tænke på at spille tennis indendørs til efteråret. Der vfil i lighed med tidligere år blive forkøbsret til de baner, som I havde sidste sæson.

Gen-køb af baner fra sæson 2016- 2017:
I perioden 15. juli til 15. august vil det være muligt at gen-købe den bane, som man havde i den forgangne sæson. Log in på Banebooking systemet og vælg fanen "Faste banetimer" og find din egen bane. Klik på den og gå derefter frem efter instruksen og betal med Dankort.


Køb af de resterende baner for sæson 2016 -  2017:
Fra den 16. juli er mulighed for at købe en fast banetime (bortset fra de ovennævnte, hvor ikke gen-købte først frigives den 16. august). Log in på Banebooking systemet og vælg fanen "Faste banetimer" og find den bane, som du kan tænke dig at købe. Klik på den og gå derefter frem efter instruksen og betal med Dankort.
Prisen er uforandret d.v.s. 4.000,- om aftenen og i det meste af week-enden og 2.400,- i de øvrige timer, prisen fremgår af baneoversigten.
Er du i tvivl eller har du problemer så spørg din tennismakker eller kontakt Carsten på medlem@herlevtennis.dk
Bedste sommerhilsener
Carsten

 

Priser for leje af baner

Banetiderne er delt op i A-timer og B-timer. A-timer koster kr. 4.000 (2011-2012) for en sæson og er timerne fra 17:00 til 23:00 på hverdage samt visse timer lørdag og søndag. B-timerne koster kr. 2.400 (2011-2012) for en sæson. De til enhver tid gældende priser og ledige baner fremgår af baneoversigten. Der er kun adgang til priserne for baneleje, hvis man logger ind som medlem. 

Spørgsmål om vinterbaner kan rettes via mail til kassereren.