Indendørsbaner

Klubben råder over to indendørsbaner i Skinderskovhallen.

Læs mere her.


Udendørs tennisbaner, Herlev Tennis

Udendørsbaner

Klubben råder over otte udendørsbaner og et klubhus på Ettehavevej 6 i Herlev.

Læs mere her.

Hjertestarter

Klubben råder over en hjertestarter i klubhuset på Ettehavevej i Herlev. Hvis du ønsker en instruktion i brug af hjertestarteren, kan du henvende dig til Bente Christensen på telefon 29 27 61 43.

Tillidsposter

Klubben drives i det daglige af bestyrelsen og en lang række andre frivillige, der har påtaget sig store eller mindre opgaver. Klubbens aktivitetsniveau afhænger helt af medlemmernes indsats, så har du lyst til at påtage dig en opgave af praktisk eller administrativ karakter, længerevarende eller i forbindelse med et konkret arrangement - så send en mail til formanden eller et andet medlem af bestyrelsen.

Du kan se en oversigt over nogle af tillidsposterne her.

Æresbevisninger

Læs mere om klubmestre, æresmedlemmer og andre hædersbevisninger her.

Generalforsamlingen

Den årlige generalforsamlilng finder sted i februar måned. Det er her, klubbens medlemmer har mulighed for at påvirke klubben f.eks. ved at stille op til bestyrelsen og stemme på de opstillede kandidater. Referater og regnskaber fra de sidste generalforsamlinger kan læses her.

Klubbens historie

Læs hvorfor der er en vintønde på dette billede her.