Formand for breddeudvalget

Charlotte Hart
Charlotte står sammen med resten af Breddeudvalget for blandt andet Hyg-ind og grillarrangementer.
Breddeudvalget består desuden af Henrik Wagner, Jan Hansen, Margit Lehmann og Annie Sørensen

 

Formand for Hyg ind tirsdag

Margit Lehmann

Formand for Hyg ind torsdag aften

Jan Hansen

Per Svendsen
Driftsleder

 

Paul Skjødt
1. Skraldemand

Harry Neis
2. Skraldemand

Formand for Hyg ind søndag

Charlotte Hart