Klubmestre i mixdouble gennem tiderne

Navn

-

Jørgen Kristensen og Siri Stolzenbach

-


-

-

-

-

Kenneth Larsen og Christina B. Nielsen

Thomas Wenstrøm og Michelle Førstø

Nicolai Olsen og Michelle Førstø

Nicolai Olsen og Michelle Førstø

Nicolai Olsen og Michelle Førstø

Ikke spillet


Peter K. Larsen og Christel B. Jørgensen

Thomas Rosenmejer og Marianne Jensen

Thomas Rosenmejer og Hanne Kristensen

Bo M. Jensen og Lene Schou

Thomas Rosenmejer og Hanne Kristensen

Thomas Rosenmejer og Hanne Kristensen

Thomas Rosenmejer og Hanne Kristensen

Philip Puls og Annette Madsen

Jesper Møller og Lone Vad

Gorm Nielsen og Helle Dinesen


Anders Mørch og Annette Madsen

Gorm Nielsen og Helle Dinesen

Gorm Nielsen og Helle Dinesen

Anders Mørch og Annette Madsen

Ikke spillet

Kim Schultz og Annette Madsen

Kim Schultz og Annette Madsen

Kim Schultz og Connie Petersen

Jens Hinrichsen og Annette Madsen

Jens Hinrichsen og Annette Madsen


Jens Hinrichsen og Annette Madsen

Lars Vanting og Ulla Nielsen

Kim Schultz og Kirsten Starup

Henrik Hansen og Ulla Nielsen

Steen Pehrson og Ulla Nielsen

Finn Nørregaard og Karen Larsen

Finn Nørregaard og Karen Larsen

Peter Koch og Oda Koch

Peter Koch og Oda Koch

Peter Koch og Oda Koch


Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

Henrik Hansen og Lis Thousig

Ikke spillet

Henrik Hansen og Edith Købke

Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

Henrik Hansen og Edla Nielsen


Henrik Hansen og Edla Nielsen

B. Fischer og Oda Koch

Henrik Hansen og Ellen Detlef

H. Dalmo og Ellen Detlef

Sv. Astrupgaard og M. Birck Jacobsen

Sv. Astrupgaard og M. Birck Jacobsen

H. Dalmo og Ellen Detlef

C. B. Lind Petersen og Lise Christensen

Sv. Astrupgaard og Oda Koch

C. B. Lind Petersen og Lise Christensen


Henning Dam og Lilli Dam

Ikke spillet

Henning Dam og D. Petersen

C. B: Lind Petersen og Elly J. Rasmussen

Frølich Hansen og Edith Hansen

Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

K. D. Pedersen og G. Teilmann

År

2013

2012

2011


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001


2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991


1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981


1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971


1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961


1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951


1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942