Klubmestre i herredouble gennem tiderne

Navn

-

Jørgen Kristensen og Martin Andersen

Patrice Mahe og Jørgen Kristensen


Peter Hansen og Michael Billing

Kasper Bruzelius og Martin Andersen

Henrik Nielsen og Kenneth Larsen

Jesper Holm Hansen og Martin Andersen

Kenneth Larsen og Martin Andersen

Peter Hansen og Michael Billing

Tommy Svendsen og Nicolai Olsen

Mads Roy og Nicolai Olsen

Mads Roy og Nicolai Olsen

Kristoffer Bruzelius og Kasper Bruzelius


Kristoffer Bruzelius og Kasper Bruzelius

Lars Fredsted og Jesper Holm Hansen

Thomas Rosenmejer og Peter K. Larsen

Thomas Rosenmejer og Bo M. Jensen

Thomas Rosenmejer og Peter K. Larsen

Philip Puls og Anders Mørch

Thomas Rosenmejer og Lars Fredsted

Lars Hancke og Gorm Nielsen

Philip Puls og Anders Mørch

Anders Lehmann og Gorm Nielsen


Anders Lehmann og Gorm Nielsen

Anders Lehmann og Gorm Nielsen

Philip Puls og Anders Mørch

Philip Puls og Anders Mørch

Ikke spillet

Kim Schultz og Finn Nørregaard

Kim Schultz og Finn Nørregaard

Kim Schultz og Finn Nørregaard

Kim Schultz og Lars Vanting

Jens Hinrichsen og Lars Vanting


Jens Hinrichsen og Lars Vanting

Jens Hinrichsen og Lars Vanting

Kim Schultz og Finn Christensen

Jens Hinrichsen og Lars Vanting

Finn Nørregaard og Leif Vanting

Peter Koch og Keld Nielsen

Finn Nørregaard og Leif Vanting

Finn Nørregaard og Leif Vanting

Peter Koch og Keld Nielsen

Peter Koch og Keld Nielsen


Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

Jørgen Laursen og John Brunbech

Ikke spillet

Henrik Hansen og Børge Hansen

Henrik Hansen og Børge Hansen

Jørgen Laursen og Erik Vester

Henrik Hansen og Jørgen Pedersen

Henrik Hansen og Ebbe Andersen


Hans Borum og Ebbe Andersen

Ikke spillet

Hans Borum og H. Astrupgaard

Sv. Astrupgaard og H. Astrupgaard

H. Dalmo og Poul Købke Rimmer

H. Dalmo og Poul Købke Rimmer

Sv. Astrupgaard og H. Astrupgaard

Sv. Astrupgaard og H. Astrupgaard

Sv. Astrupgaard og H. Astrupgaard

C. B. Lind Petersen og Poul Købke Rimmer


E. Larsen og Borup Christensen

Ikke spillet

C. B. Lind Petersen og C. J. Christensen

C. B. Lind Petersen og H. E. Bøtel Hansen

Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

Ikke spillet

Sv. Christensen og Poul Købke Rimmer

År

2013

2012

2011


2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001


2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991


1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981


1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971


1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961


1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951


1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942